Stanje bh. pravosuđa: Ignorisanje korupcije i otpor reformama

Okorjela korupcija, otpor reformama i nepovjerenje javnosti u pravosuđe i dalje karakterišu stanje unutar bh. pravosudnog aparata, poručeno je sa javne debate o vladavini prava u BiH. Organizovala ju je Evropska unija u Bosni i Hercegovini tačno godinu nakon izvještaja evropskih pravnih stručnjaka o pravosuđu u toj zemlji. Istražila Arduana Pribinja.