Misija OSCE-a u BiH oštro kritikovala učinak sudija i tužilaca

Sindrom nekažnjivosti – tako je Misija OESS-a nazvala novi izvještaj o odgovoru bh. pravosuđa na korupciju u 2019. godini. Oštro kritikuju politiku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, te učinak sudija i tužilaca. Više detalja javlja Aida Hadžimusić. 

Sindrom nekažnjivosti – tako je Misija OESS-a nazvala novi izvještaj o odgovoru bh. pravosuđa na korupciju u 2019. godini.

Oštro kritikuju politiku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, te učinak sudija i tužilaca.

Više detalja javlja Aida Hadžimusić.