Kako sačuvati mentalno zdravlje u doba pandemije

Tokom pandemije korona virusa, uz fizičko, treba misliti i o mentalnom zdravlju. Pomoć, kažu stručnjaci, trebaju zatražiti svi kojima je potrebna, te inzistiraju na većem broju telefonskih linija za psihološku podršku građanima.

Tokom pandemije korona virusa, uz fizičko, treba misliti i o mentalnom zdravlju.

Pomoć, kažu stručnjaci, trebaju zatražiti svi kojima je potrebna, te inzistiraju na većem broju telefonskih linija za psihološku podršku građanima.