Kako izgleda državni aparat u BiH

Bosna i Hercegovina je država sa četiri nivoa vlasti.

Bosna i Hercegovina je država sa četiri nivoa vlasti: Državna, entitetska, kantonalna u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine, te općinska.

To podrazumijeva mnoštvo institucija zakonodavne, izvršne i sudske grane vlasti na svim razinama. U nastavku pogledajte kako izgleda državni aparat u BiH.