Šta sadrže aneksi Dejtonskog sporazuma?

Opšti okvirni sporazum za mir u BiH je dokument koji se sastoji iz jedanaest dijelova, koji regulišu vojna, civilna i politička pitanja u toj zemlji. Među njima je i Ustav BiH, kao četvrti aneks Dejtonskog mirovnog sporazuma. 25 godina nakon potpisivanja, pojedini aspekti Sporazuma više nisu primjenjivi u praksi. Objašnjava Aida Hadžimusić.