Realizacija Aneksa 7: Na povratak čeka 32.000 porodica

Aneksom 7 Dejtonskog sporazuma sve zaraćene strane u BiH obavezale su se da će omogućiti izbjeglicama i prognanima siguran povratak, bez rizika od uznemiravanja, zastrašivanja ili diskriminacije, naročito zbog njihovog etničkog porijekla ili političkog uvjerenja. Tokom rata u BIH raseljeno je više od 2 miliona ljudi. 25 godina posle, hiljade ljudi i dalje čekaju na […]