Vlada FBiH najavljuje ulaganja u infrastrukturu

Federalni premijer nakon sastanka sa premijerima kantona najavio je podršku nižim nivoima vlasti, kao i borbu za očuvanje radnih mjesta. Taj entitet zabilježio je znatan pad prihoda od direktnih i indirektnih poreza tokom pandemije korona virusa. Niži nivoi, iako zadovoljni podrškom, poručuju da je ipak u narednoj godini očekuju više, prije svega u zdravstvu, ali […]