Vakcina 95 posto efikasna, Pfizer će tražiti hitno odobrenje

Američka farmaceutska kompanija Pfizer najavila je da će zatražiti hitno odobrenje za svoju vakcinu protiv COVID-a 19. Ispitivanja pokazuju dosljedne rezultate, odnosno da nema znatnih neželjenih pojava.