Novi način rada bolnica u Tetovu i Gostivaru

Zbog rasta broja pacijenata sa COVID-om 19, veliki je pritisak na makedonske bolnice. Zdravstvene ustanove u Tetovu i Gostivaru reorganizirale su rad pokušavajući da odgovore na broj hospitalizacija na sjeverozapadu Sjevernoj Makedoniji.