SDA očekuje da će zadržati sve načelničke pozicije

Zatvaraju se birališta, osim onih čije je otvaranje kasnilo. Pravo glasa ima više od 3,2 miliona birača Do 16h iskoristilo ga je 38,10% građana upisanih u birački spisak. Nadina Maličbegović je u sjedištu SDA u Sarajevu.