Mujanović: Pravosudni i sigurnosni sektor pod političkim utjecajem i to se ne može više sakriti

“Pravosudni sektor, pogotovo tužilaštva, sudovi, policijski odnosno sigurnosni sektor u širem smislu značenja su pod izuzetnim političkim utjecajem i kontrolom i to se jednostavno ne može više sakriti. Akteri tih dešavanja sve manje i manje pokušavaju to sakriti”, kaže profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Eldan Mujanović.