Starosjedioci bi mogli odnijeti prevagu na američkim izborima

Starosjedilačko stanovništvo Sjedinjenih Američkih Država čini neveliku, ali potencijalno važnu grupu glasača. Neki vjeruju kako bi upravo glasovi te zajednice mogli da donesu prevagu u državama koje bi mogle da budu ključne na predstojećim izborima. Međutim, suočavaju se sa mnogobrojnim preprekama.

Starosjedilačko stanovništvo Sjedinjenih Američkih Država čini neveliku, ali potencijalno važnu grupu glasača. Neki vjeruju kako bi upravo glasovi te zajednice mogli da donesu prevagu u državama koje bi mogle da budu ključne na predstojećim izborima. Međutim, suočavaju se sa mnogobrojnim preprekama.