Azerbejdžanske porodice ponovno raseljene

Devedesetih godina su mnoge azerbajdžanske porodice pobjegle iz Nagorno-Karabaha, kada su armenske snage preuzele kontrolu nad pojedinim područjima u ovoj regiji. Nakon posljednjih sukoba, neke od tih porodica ponovno su bile primorane pobjeći na sigurnija područja. 

Devedesetih godina su mnoge azerbajdžanske porodice pobjegle iz Nagorno-Karabaha, kada su armenske snage preuzele kontrolu nad pojedinim područjima u ovoj regiji.

Nakon posljednjih sukoba, neke od tih porodica ponovno su bile primorane pobjeći na sigurnija područja.