Parlament S. Makedonije raspravlja o izmjeni Zakona o zaštiti zdravlja građana

Vlada Sjeverne Makedonije traži od Sobranja izmjene zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kako bi epidemiološke mjere donesene u cilju suzbijanja širenja korona virusa mogle odmah da stupe na snagu, bez prethodne potvrde parlamenta. Za izglasavanje izmjena zakona potrebna je natpolovična većina u parlamentu.   Iz Skoplja se javlja Milka Smilevska.  

Vlada Sjeverne Makedonije traži od Sobranja izmjene zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kako bi epidemiološke mjere donesene u cilju suzbijanja širenja korona virusa mogle odmah da stupe na snagu, bez prethodne potvrde parlamenta.

Za izglasavanje izmjena zakona potrebna je natpolovična većina u parlamentu.  

Iz Skoplja se javlja Milka Smilevska.