Građani Bora udišu sumpor-dioksid i arsen

Zrak u Boru, u Srbiji, u trećoj je kategoriji kvaliteta, građani udišu sumpor-dioksid, ali i arsen. Prema izvještaju Agencije za zaštitu životne sredine, zrak u tom gradu više dana tokom godine je u kategoriji opasnog za zdravlje. Glavnom zagađivaču, Rudarsko-topioničkom bazenu Bor, nedavno je izrečena niska novčana kazna zbog zagađenja životne sredine. Priču donosi novinar […]