Vlada FBiH povukla dva fiskalna zakona

Godinama se u Federaciji Bosne i Hercegovine govori o izmjenama zakona o doprinosima i porezu na dohodak. Entitetska Vlada povukla ih je sa dnevnog reda parlamentarnog zasjedanja. Opozicija dugo kritizira zakonska rješenja i traži njihovo poboljšanje.