Berishaj: 16 termoelektrana sa Balkana zagađuju više od 250 TE u EU

U izvještaju UN-ovih organizacija navodi se da su klimatske promjene nesumnjivo dovele do učestalijih prirodnih katastrofa, a da trećina svjetske populacije nema pristup adekvatnom sistemu blagovremenog upozorenja na moguću katastrofu. U katastrofama širom svijeta u tom periodu stradalo je 1,2 miliona ljudi. Na različite načine katastrofe su uticale na 4,2 milijarde stanovnika. Zabilježeni su ekonomski […]