Dječiji doplatak i dalje kao socijalna pomoć u FBiH

Dvije godine u parlamentarnoj proceduri je novi zakon o pravima porodica sa djecom u Fedaraciji BiH. Nakon usvojenog Nacrta i javne rasprave, vraća se poslanicima na konačno usvajanje. Taj zakon trebalo bi da izjednači prava i djece i porodilja jer je do sada svaki od 10 kantona odlučivao posebno, pa u pojedinim ta prava nisu […]