Više od 70 boraca sa stranih ratišta vraćeno u S. Makedoniju

Gotovo 150 makedonskih građana proteklih godina napustilo je zemlju i otišlo se boriti na strana ratišta u Siriji i Iraku. Više od polovine ih je vraćeno u Sjevernu Makedoniju. Prije tri godine oformljen je nacionalni odbor koji provodi proces njihovog povratka i reintegracije sa porodicama.