USK: Raste broj migranata u divljim kampovima

Policija Unsko-sanskog kantona pojačala je aktivnosti na prebacivanju migranata i izbjeglica iz divljih kampova na području Bihaća u Lipu, privremeni prihvatni centar, koji se nalazi 20 kilometara od grada. Broj migranata u divljim kampovima se povećao nakon zatvaranja privremenog prihvatnog centra Bira u Bihaću, jer u kampu Lipa, gdje su bili prebačeni, nema mjesta. Za […]