Bez hrane bi mogli ostati milioni ljudi u Zimbabveu

Milioni ljudi u Zimbabveu mogli bi ostati bez hrane ako se do decembra nešto ne preduzme, tvrde iz UN-a. Kažu da su uzastopne suše i ekonomska kriza uzroci problema, dok je pandemija korona virusa dodatno pogoršala situaciju.

Milioni ljudi u Zimbabveu mogli bi ostati bez hrane ako se do decembra nešto ne preduzme, tvrde iz UN-a. Kažu da su uzastopne suše i ekonomska kriza uzroci problema, dok je pandemija korona virusa dodatno pogoršala situaciju.