Albanija i Kosovo pomažu sunarodnjacima u Srbiji

Namjera Prištine i Tirane da zakonski formaliziraju ekonomsku pomoć Albancima na jugu Srbije naišla je na osudu predstavnika Srba u općinama gdje žive Albanci. Tvrde da iza svega stoji politika i namjera isključivanja Srba iz lokalne vlasti.