Više od 61.000 nestalih u valu nasilja u Meksiku

U posljednjih 13 godina, u Meksiku je nestalo 60.000 ljudi. Jedan od razloga je i nesposobnost vlasti u borbi protiv organizovanog kriminala. Od sredine šezdesetih godina prošlog stoljeća, u Meksiku je nestala 61.000 ljudi. Od toga, 60.000 u proteklih 13 godina. Nasilje se u tolikoj mjeri proširilo dijelom zahvaljujući i nesposobnosti vlasti da se bori protiv organizovanog kriminala.