Sobranje Sjeverne Makedonije izglasalo tehničku vladu

Sobranje Sjeverne Makedonije izglasalo je tehničku vladu koja bi trebalo da pripremi parlamentarne izbore planirane za 12. april. Novi premijer je Oliver Spasovski, dosadašnji ministar unutrašnjih poslova.

Sobranje Sjeverne Makedonije izglasalo je tehničku vladu koja bi trebalo da pripremi parlamentarne izbore planirane za 12. april. Novi premijer je Oliver Spasovski, dosadašnji ministar unutrašnjih poslova.