Kanada traži da Iran preuzme potpunu odgovornost za rušenje aviona

Kanada predvodi kampanju čiji je cilj natjerati Iran da preuzme potpunu odgovornost za nedavno rušenje ukrajinskog putničkog aviona. Od 176 žrtava, 63 su bile kanadski državljani. Ranije su se ministri iz zemalja koje su izgubile državljane sastali u Londonu, odakle su poslali zahtjev da Teheran porodicama žrtava isplati odštetu. U Londonu je i Neave Barker.