Može li se zaustaviti gradnja mini hidroelektrana u BiH?

Aktivisti, globalna i bh. udruženja za zaštitu životne sredine traže da BiH zaustavi gradnju mini hidroelektrana. Negoduju, jer se i tri meseca nakon što je Parlament Federacije BiH zatražio od Vlade da preduzme konkretne mjere, ništa nije dogodilo. U Parlamentu tvrde da su taj zaključak otpremili, a u Vladi da ga nisu dobili. Prilog Aide Hadžimusić.