Prijedlog EK: Ko u osam mjeseci ne uspije vratiti migrante, mora ih primiti

Evropska komisija predložila je novi pristup kada je riječ o politici migracija i azila u Evropi. Novi “Pakt o migracijama” predviđa brže vraćanje nezakonitih migranata, pojačane kontrole na vanjskim granicama Unije i ubrzanje postupka u tretiranju zahtjeva za azil.