Četvrti dan pregovora o oporavku EU-a

Četvrti dan samita u Briselu, čelnici Evropske unije pokušat će postići dogovor o sedmogodišnjem budžetu i planu oporavka od krize prouzročene pandemijom. Više od planiranog budžeta, koji premašuje hiljadu milijarda eura, sporna je struktura fonda za oporavak u iznosu 750 milijardi. Grupa takozvanih štedljivih zemalja, na čelu s Holandijom traži drugačiju raspodjelu novca uvjetovanu reformama.