Različiti stavovi sindikata zdravstvenih radnika u Kantonu Sarajevo

U Kantonu Sarajevo niz je sindikata koji se bore za prava zaposlenih u zdravstvenom sistemu. Različito gledaju na to kako se izboriti za njihov bolji položaj. Jedni su već dugo u štrajku, a drugi koji su se tek okupili kažu da nije vrijeme za to dok se sistem bori sa korona virusom.