Fizička distanca u turističkoj sezoni: Pola ulice za pješake i bicikliste

U jeku pandemije korona virusa, vlasti glavnog grčkog grada, Atine, nastoje da održe mjeru fizičkog razmaka, jer se zemlja ipak otvara za ljetnu turističku sezonu. Dio saobraćajnica pretvaraju u pješačke i biciklističke staze.