Formiranje Vlade Kosova: Srbija traži ukidanje mjera

Sa novoformiranom vladom Kosova, očekuje se da dijalog Beograda i Prištine bude odblokiran. U Beogradu, nastavak pregovora uslovljavaju ukidanjem mjera kojima se na Kosovo zabranjuje ulazak robe koja nema oznaku “Republika Kosovo”.