Epidemija u Maleziji: Starosjedioci među najugroženijima

Ograničeno kretanje s ciljem suzbijanja epidemije u Maleziji posebno pogađa marginalizovane starosjedilačke grupe. Siromašni sezonski radnici ne mogu da nađu posao, dok poljoprivrednici nemaju mogućnost da prodaju proizvode. Aktivisti upozoravaju kako su ove grupe u većoj opasnosti od zaraze zbog loših uslova života.