BiH: Izmjene Zakona o PDV-u, ublažavanje ekonomskog udara

Zastupnički dom Parlamenta Bosne i Hercegovine po hitnom postupku razmatra dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Predviđaju pomjeranje roka za uplatu PDV-a za 20 dana u vrijeme ekonomske krize i to najduže za period od pola godine. Cilj je, kako je obrazložio predlagač, ublažiti efekte pandemije korona virusa na privredu.