Liberalizacija mjera u bh. pravosuđu: Brojni predmeti na čekanju

U pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine, nakon dva mjeseca, počela je liberalizacija mjera koje su uvedene zbog epidemije. Predsjednici sudova i glavni tužilac trebaju uvesti puno radno vrijeme onima koji dolaze na posao. Trenutno je niz predmeta na čekanju, od onih za ratne zločine do organizovanog kriminala.