Prekogranična saradnja: Novac EU za projekte u BiH i Hrvatskoj

Hrvatski i bosanskohercegovački gradovi i općine surađuju na nizu projekata koji se financiraju iz fondova Evropske unije. Cazinska sportska dvorana, tako je, naprimjer, dobila grijanje, a u pripremi su i drugi projekti s obje strane granice. U BiH kažu – od hrvatskih kolega uče kako izraditi projekt i uspješno ga kandidirati.