Afro-brazilske vjerske grupe na udaru evangelističkih bandi

I dok u Rio de Janeiru broj pripadnika evangelističke zajednice raste, sljedbenici drugih religija kažu da se sve više suočavaju sa predrasudama. Situacija u gradu postala je toliko ozbiljna da je uspostavljeno posebno odjeljenje policije, koje se bavi slučajevima zločina iz vjerske mržnje.