Okrivljeni zvaničnici u Saboru ne moraju vraćati mandate

U Hrvatskoj, prema Zakonu, kada se pokrene krivični postupak protiv saborskog zastupnika, ukida mu se imunitet, ali on ostaje na dužnosti. Dio stručnjaka smatra da bi se i na političare trebala primijeniti praksa kao u slučaju službenika koji se udaljavaju s radnog mjesta do okončanja procesa. No, političke stranke do sada nisu pokazale zanimanje za slične inicijative.