Sistem masovnog praćenja u Kini: Početak digitalne autoritarne države?

Kina će uskoro početi primjenjivati sistem masovnog praćenja u borbi protiv širenja korona virusa. Dok se milioni građana vraćaju u velike gradove i nastavljaju s radom, bit će podvrgnuti nadzoru bez presedana. Nova tehnologija prepoznavanja lica i skeniranje tjelesne temperature integrisana je u sistemu javnog prijevoza. Vlada tvrdi da je to za dobrobit i zaštitu građana, […]