Mostar više od deset godina bez izbora

U više presuda evropskih sudova i Ustavnog suda u BiH, nalažu se izmjene izbornih pravila u toj zemlji. Međutim, one nisu sprovedene. Najdrastičniji primjer je Mostar koji već više od 10 godina čeka na rješenje. Na pomolu su i treći lokalni izbori, a da pravila za taj Grad nisu riješena. Preko Mostara se ponovo prelamaju […]