Više od 40.000 ljudi u improvizovanim migrantskim centrima u Libiji

Smrt eritrejskog tinejdžera u pritvorskom centru za migrante u Tripoliju ove sedmice istakla je tešku situaciju više od 40.000 Afrikanaca koji žive u improvizovanim centrima u Libiji. Većina ih je privedena prilikom pokušaja ulaska u Evropu. Humanitarne agencije opominju da su uslovi u centrima veoma teški.