Onečišćavanje Zrmanja prijeti turizmu obrovačkog kraja

Najčešće zimi, u vrijeme obilnih kiša, kada se podigne nivo voda, u rijeku Zrmanju izlije se mazut. Stanovnici Obrovca u Hrvatskoj kažu da je krivac odavno poznat. Fabrika glinice je zatvorena i srušena prije 37 godina.