Crnogorska pravoslavna crkva u novom zakonu vidi zaokruživanje državnosti

Obnova crnogorske državnosti iz 2006. za veliki broj Crnogoraca nije okončana. Da bi se o dogodilo zahtijevaju  obnovu Crnogorske pravoslavne crkve, u punom kapacitetu. Sadašnja je obnovljena 90tih, i nema kanonsko priznanje. Dok Srpska pravoslavna crkva u Zakonu o slobodi vjeroispovijesti vidi zakon o otimanju, crnogorska u njega polaže nade kao u zakon o vraćanju […]