Srbija odgađa ekonomske mjere: Zabrana zapošljavanja bez platnih razreda

Zaposleni u javnom sektoru u Srbiji trebalo je da u 2020. uđu svrstani u platne razrede i sa ukinutom zabranom zapošljavanja. Međutim, Vlada Srbije odložila je obje mjere. Dok će liberalizovati proces zapošljavanja, uvođenje platnih razreda, sa ciljem sređivanja sistema zarada, odloženo je za sljedeću godinu. Ekonomisti kažu da vlast ne želi da prizna da […]