Ko ima pristup podacima sa kamera za prepoznavanje lica u Srbiji

Policija je u Srbiji najavila da će postaviti hiljadu kamera na više od 800 lokacija, koje će, između ostalog, prepoznavati lica građana. Informacije o ovom projektu označene su kao “povjerljive”. Povjerenik za zaštitu podataka ličnosti kaže da je postavljenje kamera u skladu za zakonom, ali da građani Srbije imaju pravo da znaju u koje će […]

Policija je u Srbiji najavila da će postaviti hiljadu kamera na više od 800 lokacija, koje će, između ostalog, prepoznavati lica građana.

Informacije o ovom projektu označene su kao “povjerljive”.

Povjerenik za zaštitu podataka ličnosti kaže da je postavljenje kamera u skladu za zakonom, ali da građani Srbije imaju pravo da znaju u koje će se svrhe koristiti i kako će se ti podaci obrađivati.

Objašnjava Đorđe Kostić.