Registracija kompanija u BiH: RS korak ispred FBiH

Godinama su se privrednici u Bosni i Hercegovini žalili na brojne i duge procedure prilikom registrovanja kompanije. U entitetu Republici Srpskoj je 2013. godine uveden jednošalterski sistem, koji je skratio rok registracije firmi na tri radna dana. U drugom entitetu Federaciji BiH ovaj sistem se najavljuje godinama, ali do sada nije zaživio. Šta stoji na […]