Traži se izmjena izbornog modela u Sjevernoj Makedoniji

Nekoliko poslanika Sobranja Sjeverne Makedonije traži promjenu izbornog modela u zemlji. Smatraju da sadašnji, sa šest izbornih jedinica, ne odražava volju građana i ne daje jednake mogućnosti malim strankama za ulazak u parlament.

Nekoliko poslanika Sobranja Sjeverne Makedonije traži promjenu izbornog modela u zemlji. Smatraju da sadašnji, sa šest izbornih jedinica, ne odražava volju građana i ne daje jednake mogućnosti malim strankama za ulazak u parlament.