Sjeverna Makedonija smanjuje izdvajanje za kapitalne investicije

Vlada Sjeverne Makedonije predloženim rebalansom za 12 posto smanjuje izdvajanje za kapitalne investicije i dio prebacuje za subvencioniranje doprinosa, ako privatne kompanije povećaju plate zaposlenima do 100 eura. Vlada kaže da time ulaže u ljudski kapital i povećanje plata, a opozicija da je riječ o populističkoj mjeri koja ne doprinosi razvoju ekonomije srednjoročno ni dugoročno.

Vlada Sjeverne Makedonije predloženim rebalansom za 12 posto smanjuje izdvajanje za kapitalne investicije i dio prebacuje za subvencioniranje doprinosa, ako privatne kompanije povećaju plate zaposlenima do 100 eura. Vlada kaže da time ulaže u ljudski kapital i povećanje plata, a opozicija da je riječ o populističkoj mjeri koja ne doprinosi razvoju ekonomije srednjoročno ni dugoročno.