Koncert za mir u zoni razgraničenja dvije Koreje

Koncert za mir održan je u blizini demilitarizirane zone koja razdvaja Sjevernu i Južnu Koreju. Prošla je godina dana od otopljavanja odnosa dviju država koje je obilježeno samitom na najvišem nivou. Ali, od tada su odnosi ponovo zahladili.