Ovrhe se vraćaju na sud, javni bilježnici nisu nezavisno tijelo

Zbog presuda suda Evropske unije Hrvatska mora da izmijeni postojeći Ovršni zakon. Sporna je uloga notara koji, po presudi, ne mogu da imaju sudska ovlaštenja niti da donose rješenja o pljenidbi. Opširnije Nikolina Zavišić.

Zbog presuda suda Evropske unije Hrvatska mora da izmijeni postojeći Ovršni zakon. Sporna je uloga notara koji, po presudi, ne mogu da imaju sudska ovlaštenja niti da donose rješenja o pljenidbi. Opširnije Nikolina Zavišić.