Majke Srebrenice i Žepe najavljuju apelaciju Evropskom sudu za ljudska prava

Udruženje “Majke enklava Srebrenica i Žepa najavljuje apelaciju Evropskom sudu za ljudska prava, na presudu Vrhovnog suda Holandije, kojom je djelomična odgovornost Holandske vlade za smrt 350 žrtava genocida u Srebrenici, smanjena sa 30 na 10 posto. Presuda je donesena u julu, a rok za podnošenje apelacije sudu u Strazburu je šest mjeseci. Vrhovni sud […]